Rehabiliterer praktbygg for Universitetet i Oslo

Haga & Berg Entreprenør har inngått en betydelig kontrakt med Universitet i Oslo om rehabilitering av Brøggers Hus i Botanisk Hage i Oslo. Prosjektet er en totalrehabilitering av bygget som huser Geologisk Museum i Botanisk Hage. Store arealer av byggets arealer erfredet av Riksantikvaren. En viktig suksessfaktor i prosjektet er derfor å integrere moderne bygningsfunksjoner og […]

Les mer…

Haga & Berg Entreprenør bygger kartsenter på Nasjonalbiblioteket

Haga & Berg Entreprenør AS er av Entra valgt som entreprenør for å bygge kartsenter på Nasjonalbiblioteket. Det skal bygges et nybygg over kantinen i eksisterende glassgård, samt  gangbruer og noe bygningsmessig støtte for tekniske fag. . Prosjektet gjennomføres som en byggherrestyrt hovedentreprise med tett samspill mellom Entra og Haga & Berg. Verdi ca MNOK […]

Les mer…

Haga & Berg Entreprenør oppgraderer inneklimaet på Asker videregående skole

Haga & Berg Entreprenør AS er av Akershus Fylkeskommune valgt som entreprenør for oppgradering av inneklimaet på Asker videregående skole. Prosjektet omfatter ombygging og oppgradering av en bygningsfløy, oppgradering av varmeanlegget for hele skolen og etablering av et helt nytt SD-anlegg.Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og har en verdi på ca MNOK 65 eks mva. […]

Les mer…

Haga & Berg bygger ny trykktank på Ullevål Universitetssykehus

Haga & Berg bygger ny 3.etasje på bygg 4, Ullevål sykehus. Bygget skal romme en trykktank med tilhørende tekniske rom, undersøkelsesrom og støtterom for virksomheten. Haga & Berg bygger ny 3.etasje på bygg 4, Ullevål sykehus. Bygget skal romme en trykktank med tilhørende tekniske rom, undersøkelsesrom og støtterom for virksomheten.  Prosjektet omfatter ny 3. etasje med […]

Les mer…

Godkjent opplæringsbedrift

Haga & Berg er en godkjent opplæringsbedrift.  Vi har i dag fire lærlinger: Truls, Abdi, Marius og Bendik. De er godt i gang med sine arbeidsoppgaver hos oss og trives veldig godt. Vi samarbeider med Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo/Akershus Se vår godkjenning for lærebedrift […]

Les mer…