Haga & Berg Service AS rehabiliterer stasjonsbygninger for Oslo Sporveier

Ekte håndverkstradisjoner på Skogen, Holmenkollen, Voksenlia og Ljabru stasjon. Haga & Berg Service AS rehabiliterer flere ærverdige stasjonsbygninger for Oslo Sporveier. Kledning og vindsperrer er byttet ut og noen steder måtte også bunnstokker byttes på grunn av råte. Bygningene har mange detaljer skåret ut i tre, som også var angrepet av råte og måtte byttes […]

Les mer…

Rehabiliterer praktbygg for Universitetet i Oslo

Haga & Berg Entreprenør har inngått en betydelig kontrakt med Universitet i Oslo om rehabilitering av Brøggers Hus i Botanisk Hage i Oslo. Prosjektet er en totalrehabilitering av bygget som huser Geologisk Museum i Botanisk Hage. Store arealer av byggets arealer erfredet av Riksantikvaren. En viktig suksessfaktor i prosjektet er derfor å integrere moderne bygningsfunksjoner og […]

Les mer…

Haga & Berg Entreprenør bygger kartsenter på Nasjonalbiblioteket

Haga & Berg Entreprenør AS er av Entra valgt som entreprenør for å bygge kartsenter på Nasjonalbiblioteket. Det skal bygges et nybygg over kantinen i eksisterende glassgård, samt  gangbruer og noe bygningsmessig støtte for tekniske fag. . Prosjektet gjennomføres som en byggherrestyrt hovedentreprise med tett samspill mellom Entra og Haga & Berg. Verdi ca MNOK […]

Les mer…

Haga & Berg Entreprenør oppgraderer inneklimaet på Asker videregående skole

Haga & Berg Entreprenør AS er av Akershus Fylkeskommune valgt som entreprenør for oppgradering av inneklimaet på Asker videregående skole. Prosjektet omfatter ombygging og oppgradering av en bygningsfløy, oppgradering av varmeanlegget for hele skolen og etablering av et helt nytt SD-anlegg.Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og har en verdi på ca MNOK 65 eks mva. […]

Les mer…