Rehabiliterer næringsbygg på Tøyen

Rehabiliterer næringsbygg på Tøyen

Haga & Berg Entreprenør har inngått en kontrakt med SEFF Holding om rehabilitering av Kjølberggata 31 på Tøyen i Oslo. Kontrakten har en verdi på MNOK 136 ekskl. mva.

Prosjektet er en totalentreprise som omfatter gjenoppbygging av kontorbygget etter gjennomførte saneringsarbeider. Takareal skal ombygges og det skal etableres takterrasse og sedumtak. Arbeidene omfatter totalt 5 600 BRA og ca. 6 700 m2 inkludert takterrassen.

Leietaker i ferdig rehabilitert kontorbygg vil være teknologi- og logistikkbedriften Oda, som skal benytte bygget i forbindelse med hjemlevering av matvarer og husholdningsprodukter.

Byggestart vil være primo 2022 med planlagt overlevering våren 2023.

Haga & Berg Entreprenør har lang erfaring og solid forankring i Oslo-markedet på rehabilitering og ombygging av bygninger og installasjoner.