Kontraktsignering av samspillsentreprise med Oslo Havn

Kontraktsignering av samspillsentreprise med Oslo Havn

19. oktober 2020 signerte Oslo Havn HF og Haga & Berg Entreprenør AS kontrakt om gjenoppbygging og oppgradering av skuret på Rådhusbrygge 2 i Oslo.

Fra venstre: Espen Den Dag Rydland (samspillstyret HAV), Roar Andrè Ihle (prosjektleder HBE), Eskil Marius Ulimoen (daglig leder HBE), Ingvar M. Mathisen (havnedirektør) og foran Kjersti Olsen (prosjektleder HAV).

Prosjektet kjøres som en samspillsentreprise.

Rådhusbrygge 2 ble totalrehabilitert i 2017 og opprinnelig søyle- og takkonstruksjon fra 1937-1939/1940 og 1966 står i dag tilbake som en åpen overdekning («paraplykonstruksjon»).

Prosjektet består i å bygge om denne konstruksjonen til en akevittbar med enkel servering. Det medfører oppbygging av nye yttervegger/fasader og interiør, oppgradering av takflaten på hele skuret samt opparbeiding av tilknyttet område for uteservering på brygga.

Prosjektet berører 133 m2 av skurets grunnflate og 175 m2 utendørsareal på brygga.

Bygget er listeført på Byantikvarens Gul liste og prosjektet samarbeider tett med byantikvaren om løsninger.