Service

Når behovet melder seg

Haga & Berg er ett byggefirma som har spesialisert seg mot serviceoppdrag i det profesjonelle markedet.

En effektiv serviceavdeling er basert på detaljkunnskap om serviceobjektet. 

Haga & Berg har et eget serviceselskap; Haga & Berg Service AS,  som kan påta seg det løpende vedlikeholdet av eiendommer.

Vår brede erfaring med rehabilitering for en rekke gårdeiere og selskaper har gitt oss en unik detaljkunnskap om hvert enkelt bygg. Denne kunnskapen gjør oss i stand til å tilby et effektivt og kvalitetsmessig løpende vedlikehold. Ta gjerne kontakt med vår serviceavdeling gjennom våre kontaktsider dersom du ønsker ytterligere informasjon om våre tjenester.

For at våre kunder skal få den beste servicen har Haga & Berg fokus effektivitet, kvalitet og kontinuerlig faglig utvikling av våre medarbeidere.

Haga & Berg stiller høye krav til HMS for å sikre våre kunder og medarbeidere. Våre kunder kan derfor være trygge på at både bygningsmasse og personell blir ivaretatt på best mulig måte der Haga & Berg er engasjert.

Haga & Berg skreddersyr løsninger som passer best mulig for den enkelte kunde, på den måten vil våre kunder kunne oppleve en enklere hverdag uten bekymringer når behovet for handverkertjenester melder seg.