Prosjekt

Hvorfor bruke HB på prosjekt

Haga Berg har en meget god kompetanse innenfor både nybygg og rehabilitering. Vi har bred erfaring med ulike vedlikeholds- og rehabiliteringsoppdrag helt fra ledelsen og ned til utførende håndverkere. Vi har gjennom årene opparbeidet gode rutiner og kjennskap til hvilke krav som stilles til denne type oppdrag. Ledergruppen består av høyskoleutdannede medarbeidere med lang erfaring innenfor bygge-bransjen.

Dedikert til prosjektet

I Haga & Berg setter vi prosjektet i sentrum. Gjennom dedikerte medarbeidere og samarbeidspartnere, ønsker vi å tilføre prosjektet merverdi. Fokus på prosjektstyring og tett samarbeid på tvers av fag og nivåer er sentralt for å oppnå dette.

Nøkkelen ligger i å samle og utnytte den riktige kompetansen. Dette gjør vi gjennom å sette sammen det optimale teamet tilpasset det aktuelle oppdraget. Kombinert med bred prosjekterfaring og gode styringsverktøy, legger vi grunnlaget for et vellykket resultat.

I alle faser

Haga & Berg har lang erfaring med å håndtere hele prosessen i et prosjekt – fra idé til bruksklart bygg. Selskapet besitter bred samlet fagkompetanse innen utvikling, prosjektering og utførelse av komplette løsninger for ulike byggherrer.

Vårt mål er å gjøre det mest mulig enkelt for deg som oppdragsgiver. Avhengig av ønsker og behov, deltar vi på alle eller utvalgte stadier i prosjektet. Du trenger kun å forholde deg til en prosjektleder – enten det er større totalentrepriser eller mindre servicejobber.

Kvalitet som resultat

I Haga & Berg har vi kontinuerlig fokus på kvalitet og faglig utvikling. Gjennom å videreføre gode håndverkstradisjoner kombinert med bruk av ny teknologi, kan vi tilby fremtidsrettede løsninger som tilfredsstiller kundenes ulike krav og behov.

For oss er profesjonalitet, trygghet og tillit avgjørende faktorer i ethvert kundeforhold. Det gjør oss til en foretrukket entreprenør innenfor våre fagområder, og har resultert i et nært samarbeid med flere av landets største gårdeiere.

I en større sammenheng

Haga & Berg er en entreprenør med bred erfaring fra større prosjekter innen rehabilitering og ombygging. Vi har høyt kvalifiserte folk i alle ledd – fra ledelse til utførelse – og samarbeider tett med gårdeier, arkitekt og underleverandører gjennom hele prosessen.

Vår prosjektavdeling har gjennom årene opparbeidet gode rutiner og kunnskaper om hvilke krav som stilles til ulike prosjekter. Dette har også gitt oss unik kjennskap til hvert enkelt bygg, som gjør oss bedre i stand til å kunne tilby det løpende vedlikeholdet i fremtiden.