Miljøpaviljonger for Viken Fylkeskommune

Miljøpaviljonger for Viken Fylkeskommune

Haga & Berg Service AS setter opp 9 Miljøpaviljonger for Viken Fylkeskommune.

Dette er toalettfasiliteter for bussjåfører på Romerike.

Bildene viser et av de tre første som ble overlevert til fylkeskommunen 17. juni 2020.