Rehabiliterer praktbygg for Universitetet i Oslo

Rehabiliterer praktbygg for Universitetet i Oslo

Haga & Berg Entreprenør har inngått en betydelig kontrakt med Universitet i Oslo om rehabilitering av Brøggers Hus i Botanisk Hage i Oslo.

Prosjektet er en totalrehabilitering av bygget som huser Geologisk Museum i Botanisk Hage. Store arealer av byggets arealer er
fredet av Riksantikvaren. En viktig suksessfaktor i prosjektet er derfor å integrere moderne bygningsfunksjoner og tekniske anlegg med fredete bygningsdeler og inventar på en god måte.

Kontrakten er inngått etter en forutgående samspillsfase og gjelder totalentreprise for rehabilitering av Brøggers Hus. Oppdragsgiver er Universitetet i Oslo. Kontrakten har en verdi på ca MNOK 111 millioner eks mva.

– Dette er en type jobb som passer Haga & Berg Entreprenør godt. Vi har spesialistkompetansen, erfaringen og kapasiteten som kreves for å rehabilitere dette praktbygget. Som følge av vår rammeavtale med Universitet i Oslo har vi et tillitsbasert og langvarig forhold til byggherren, og vi ser frem til et godt prosjekt basert på kompetanse og samarbeid, sier daglig leder Eskil Marius Ulimoen i Haga & Berg Entreprenør.

Haga & Berg Entreprenør har en lang og solid forankring i Oslo-markedet på rehabilitering og ombygging av bygninger og installasjoner.