Haga & Berg Service AS rehabiliterer stasjonsbygninger for Oslo Sporveier

Haga & Berg Service AS rehabiliterer stasjonsbygninger for Oslo Sporveier

Ekte håndverkstradisjoner på Skogen, Holmenkollen, Voksenlia og Ljabru stasjon.
Haga & Berg Service AS rehabiliterer flere ærverdige stasjonsbygninger for Oslo Sporveier.

Kledning og vindsperrer er byttet ut og noen steder måtte også bunnstokker byttes på grunn av råte.

Bygningene har mange detaljer skåret ut i tre, som også var angrepet av råte og måtte byttes ut. Nye blir håndlaget på vårt verksted og Bendik Baust har fått muligheten til å ta i bruk gamle håndverksteknikker.

Bendik Baust har fått muligheten til å ta i bruk gamle håndverksteknikker når nye detaljer i tre måtte produseres.