Totalrehabilitering av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage)

Totalrehabilitering innvendig og utvendig av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage) med høyt fokus på miljø. Bruttoareal: 8000 m2 Integrasjon av nye tekniske systemer i eksisterende fredet bygning. Etablering av nytt teknisk rom på eksisterende loft med tilhørende akustiske løsninger. Nye vertikale tekniske føringer integrert i originale oppmurte luftesjakter. Skjulte tekniske installasjoner og føringer i […]

Les mer… from Totalrehabilitering av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage)

Nytt kartsenter ved Nasjonalbiblioteket

Etablering av et nytt kartsenter ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Arbeidene omfattet nybygg av kartsenteret, etablering av et ventilasjonsrom på loftet i østfløy, samt tekniske el-tiltak i eksisterende teknisk rom i etasje U1. Det ble også etablert gang-bruer mellom kartsenteret og eksisterende øst- og vestfløy av Nasjonalbiblioteket, som er fredet. Begge tilgrensende bygninger var i vanlig […]

Les mer… from Nytt kartsenter ved Nasjonalbiblioteket

Haukåsen Radarstasjon

Rehabilitering av Haukåsen Radarstasjon Radarstasjonen på Haukåsen i Østmarka i Oslo kommune ble oppgradert med radarantenne og tilhørende radarteknisk utstyr. I den sammenheng gjorde Haga & Berg en bygningsmessig og teknisk oppgradering av bygget til tidsmessig standard. Det ble også fremført ny strømforsyning og utvendig jordingsanlegg ble utvidet. […]

Les mer… from Haukåsen Radarstasjon