Nytt kartsenter ved Nasjonalbiblioteket

Nytt kartsenter ved Nasjonalbiblioteket

Byggherre: Entra Kultur 1 AS

Tidspunkt: 2018-2019

Kontraktssum: 6,5 mill eks mva

Etablering av et nytt kartsenter ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Arbeidene
omfattet nybygg av kartsenteret, etablering av et ventilasjonsrom på loftet i østfløy, samt tekniske el-tiltak i eksisterende teknisk rom i etasje U1.

Det ble også etablert gang-bruer mellom kartsenteret og eksisterende øst- og vestfløy av Nasjonalbiblioteket, som er fredet.

Begge tilgrensende bygninger var i vanlig drift i hele byggeperioden.

Omfang: Bruttoareal på ca 130 m2