Totalrehabilitering av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage)

Totalrehabilitering av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage)

Byggherre: Universitetet i Oslo

Tidspunkt: 2019 -2021

Kontraktssum: 110 mill eks mva

Totalrehabilitering innvendig og utvendig av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage) med høyt fokus på miljø.

Bruttoareal: 8000 m2

Integrasjon av nye tekniske systemer i eksisterende fredet bygning. Etablering av nytt teknisk rom på eksisterende loft med tilhørende akustiske løsninger. Nye vertikale tekniske føringer integrert i originale oppmurte luftesjakter. Skjulte tekniske installasjoner og føringer i eksisterende vegger og fredet innredning.

Nye heiser, trapper og tilbygg. Utbedring av råte skadd takkonstruksjon og takomlegging, nye våtrom, toaletter og garderober.

Oppussing av alle innvendige overflater inkl. fredede arealer. Utstrakt bruk av originale materialer og byggeteknikk som linoljemaling, kalkpuss, og å unngå større inngrep enn nødvendig, Der det har vært mulig har eksisterende bygningsdeler (dører, trepaneler, granitt osv.) blitt beholdt og rehabilitert.