Ombygging lagerbygg på Kjeller

Ombygging lagerbygg på Kjeller

Byggherre: Institutt for energiteknikk

Tidspunkt: 2020

Kontraktssum: 13 mill eks mva

Ombygging av 525 kvm lagerbygg på Kjeller. Lagerbygget ble oppført i 2001 som et prefabrikkert bygg.

Haga & Berg Entreprenør AS bygget det om til å inneholde både lagringsarealer, arbeidsplasser og små lagerrom.
Den største delen av arbeidene ble gjennomført inne i selve lagerbygget. Alle byggets eksisterende tekniske systemer ble skiftet ut eller bygd om.

I tillegg noen utvendige arbeider.