Haukåsen Radarstasjon

Haukåsen Radarstasjon

Byggherre: Avinor AS

Tidspunkt: 2014

Kontraktssum: 4,1 MNOK eks mva

Rehabilitering av Haukåsen Radarstasjon

Radarstasjonen på Haukåsen i Østmarka i Oslo kommune ble oppgradert med radarantenne og tilhørende radarteknisk utstyr. I den sammenheng gjorde Haga & Berg en bygningsmessig og teknisk oppgradering av bygget til tidsmessig standard. Det ble også fremført ny strømforsyning og utvendig jordingsanlegg ble utvidet.