Haga & Berg bygger ny trykktank på Ullevål Universitetssykehus

Haga & Berg bygger ny trykktank på Ullevål Universitetssykehus

Haga & Berg bygger ny 3.etasje på bygg 4, Ullevål sykehus. Bygget skal romme en trykktank med tilhørende tekniske rom, undersøkelsesrom og støtterom for virksomheten.

Haga & Berg bygger ny 3.etasje på bygg 4, Ullevål sykehus. Bygget skal romme en trykktank med tilhørende tekniske rom, undersøkelsesrom og støtterom for virksomheten. 

Prosjektet omfatter ny 3. etasje med hovedbygg på 325 m2 BTA og korridorforbindelser på 68 m2 BTA for atkomst til tilliggende bygg. 

Det skal monteres en trykktank på 50 tonn som må løftes på plass med en 500 tonns mobilkran med påfølgende utlegging av hulldekke til plattform overbygg.

Utover trykktankrommet med selve trykktanken og tilhørende kontrollplass, skal bygget inneholde teknisk rom/maskinrom, datarom, garderober, lagerrom og undersøkelsesrom.