Totalrehabilitering av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage)

Totalrehabilitering innvendig og utvendig av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage) med høyt fokus på miljø. Bruttoareal: 8000 m2 Integrasjon av nye tekniske systemer i eksisterende fredet bygning. Etablering av nytt teknisk rom på eksisterende loft med tilhørende akustiske løsninger. Nye vertikale tekniske føringer integrert i originale oppmurte luftesjakter. Skjulte tekniske installasjoner og føringer i […]

Les mer… from Totalrehabilitering av Brøggers Hus (Geologisk museum, Botanisk hage)