Asker Videregående skole

Asker Videregående skole

Byggherre: Viken Fylkeskommune

Tidspunkt: 2018 - 2019

Kontraktssum: 65 mill eks mva

Ombygging og oppgradering av Asker vgs.
Varmeanlegget er oppgradert på hele skolen og tilkoplet en ny luft til vannvarmepumpe.

Det det er også etablert helt nytt SD-anlegg på skolen. Installert nytt ventilasjonsaggregat og oppgradert kanalnettet.

Bygningsmessige arbeider som nye himlinger, ny belysning, nye akustiske himlinger i klasserom, etterisolering mot kaldt loft og alle solutsatte fasader skal utstyres med automatisk solavskjerming med romstyring.